W tym ćwiczeniu będziesz korzystać z różnych komend show umożliwiających wyświetlanie aktualnego stanu routera. Następnie użyjesz Tabeli Adresacji do skonfigurowania interfejsów Ethernet routera. Ostatecznie, użyjesz poleceń do sprawdzenia i przetestowania konfiguracji.

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN - instrukcje

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN - PKA