Aby urządzenie mogło się komunikować z urządzeniami w innych sieciach, musi mieć skonfigurowany adres IP, maskę podsieci oraz bramę domyślną. Brama domyślna jest używana gdy host chce wysłać pakiet do urządzenia w innej sieci. Adres bramy domyślnej jest adresem interfejsu routera podłączonego do tej samej sieci lokalnej, w której znajduje się host źródłowy. W tym ćwiczeniu dokończysz dokumentowanie sieci. Następnie zweryfikujesz dokumentację sprawdzając połączenia end-to-end oraz rozwiązując problemy. Metoda rozwiązywania problemów, której użyjesz, składa się z poniższych kroków:

Packet Tracer - Rozwiązywanie problemów z bramą domyślną - instrukcje

Packet Tracer - Rozwiązywanie problemów z bramą domyślną - PKA