Czy potrafisz odczytać tą mapę?

Uwaga: Sugeruje się, żeby studenci pracowali w parach, jednakże mogą również wykonać to ćwiczenie indywidualnie.

Instruktor dostarczy Ci wynik polecenia show ip route danego routera. Użyj programu Packet Tracer do zbudowania modelu topologii na podstawie informacji o routingu.

W tym modelu topologii powinny być użyte co najmniej:

Użyj narzędzia do tworzenia notatek w programie Packet Tracer do wyszczególnienia adresów interfejsów routera i możliwych adresów dla urządzeń końcowych, które wybierzesz dla swojego modelu. Oznacz wszystkie urządzenia końcowe, porty i adresy otrzymane w wyniku wydania polecenia show ip route i wyświetlenia tablicy routingu. Dane zapisz w twoim pliku programu Packet Tracer. Zachowaj wyniki swojej pracy na kartce albo w postaci elektronicznej, do późniejszego wykorzystania w dyskusji w klasie.

Ćwiczenie klasowe - Czy możesz odczytać mapę? - Instrukcje