Menedżer sieci jest pod wrażeniem Twojej pracy jako technika sieci LAN. Chciałaby, abyś zademonstrował swoją umiejętność konfiguracji routera łączącego dwie sieci LAN. Twoje zadanie zawiera konfigurowanie podstawowych ustawień routera i przełącznika za pomocą Cisco IOS. Następnie sprawdzisz swoją konfigurację, jak również konfiguracje na istniejących urządzeniach poprzez testowanie połączeń typu end-to-end.

Zadanie integrujące umiejętności z wykorzystaniem Packet Tracer - Instrukcje

Packet Tracer - Zadanie integrujące umiejętności - PKA