Multipleksowanie transmisji

Wysyłając pewne typy danych (np.strumień wideo), poprzez sieć, jako kompletny i pojedynczy strumień komunikacyjny, możliwe jest wykorzystanie całego dostępnego pasma, a przez to uniemożliwienie innych komunikacji w tym samym czasie. Utrudnione jest także naprawianie błędów czy retransmisja uszkodzonych danych.

Rysunek przedstawia, jak dzielenie danych na mniejsze segmenty umożliwia różnym aplikacjom, pochodzącym od różnych użytkowników na "przeplatanie" (multiplikację) ich danych, a co za tym idzie na równoległe używanie tej samej sieci. Segmentacja danych, wykonywana przez protokoły warstwy transportowej, umożliwia jednoczesne otrzymywanie i wysyłanie danych w przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie (na jednym komputerze).

Bez segmentacji, tylko jedna aplikacja mogłaby odbierać dane. Dla przykładu, strumień wideo mógłby uniemożliwić jednoczesną komunikację innym strumieniom danych zamiast być przesyłanym równocześnie. Może się wtedy okazać, że odbieranie poczty, używanie komunikatorów lub przeglądanie stron www jest niemożliwe.

By zidentyfikować każdy segment danych, warstwa transportowa dodaje nagłówek zawierający dane binarne. Ten nagłówek, to nic innego jak pola bitowe. Wartości w tych polach, pozwalają różnym protokołom warstwy transportowej, nadzorować komunikację i wykonywać dodatkowe funkcje.