Protokół UDP

UDP, opisany w dokumencie RFC 768, jest uważany za protokół dostarczania na zasadzie "dostępnych możliwości" (ang. best-effort). UDP jest "lekkim" protokołem (z małym narzutem) transportowym, oferującym tą samą segmentację danych, jak w przypadku TCP, ale bez gwarancji niezawodności i bez kontroli transmisji. UDP jest protokołem tak prostym, że opisuje się go, wymieniając elementy, których nie zawiera w porównaniu do TCP.

Jak przedstawiono na rysunku, cechami charakteryzującymi UDP są: