Numery portów przydziela organizacja IANA (ang. Internet Assigned Numbers Authority). IANA jest ciałem standaryzacyjnym, odpowiedzialnym za standaryzację adresacji.

Istnieją różne typy numerów portów, przedstawione na rys. 1:

Rys. 2 przedstawia kilka typowych dobrze znanych i zarejestrowanych portów w obrębie protokołu TCP. Rys. 3 przedstawia porty dobrze znane i zarejestrowane w obrębie protokołu UDP.

Jednoczesne używanie protokołów TCP i UDP

Niektóre aplikacje mogą jednocześnie wykorzystywać protokoły TCP i UDP (rys. 4). Dla przykładu, niewielki narzut UDP pozwala serwerowi DNS bardzo szybko obsługiwać wiele zapytań klientów. Czasami jednak, przesyłanie informacji może wymagać pewności dostarczania, jaką daje TCP. W takim wypadku, dobrze znany numer portu 53 jest używany jednocześnie przez TCP i UDP.

Bieżącą, aktualizowaną listę portów i odpowiadających im aplikacji można znaleźć na stronie domowej organizacji IANA.