Czasem potrzebna jest informacja na temat aktywnych połączeń TCP. Netstat to ważne narzędzie sieciowe, umożliwiające ich zweryfikowanie. Netstat wyświetla używane protokoły, lokalne adresy i numery portów, zdalne adresy i numery portów oraz status każdego połączenia.

Nieznane połączenia TCP mogą mieć poważne konsekwencje, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa, ponieważ ich występowanie wskazuje, że ktoś lub coś komunikuje się z hostem lokalnym. Dodatkowo, niepotrzebne połączenia TCP zajmują zasoby systemowe i mogą wpłynąć na wydajność komputera. Netstat powinien zostać użyty do sprawdzenia otwartych połączeń na hoście, w przypadku gdy wydajność wydaje się obniżona.

Dostępnych jest wiele dodatkowych opcji dla komendy netstat . Użyj przycisków na rysunkach, by odczytać informacje wyjściowe otrzymane po użyciu komendy netstat .