Krok 2: Serwer przyjmuje sesję komunikacyjną klient-serwer i wysyła żądanie zainicjowania sesji komunikacyjnej serwer-klient..

Serwer TCP musi potwierdzić otrzymanie segmentu SYN od klienta w celu ustanowienia sesji od klienta do serwera. Aby to wykonać, serwer w odpowiedzi wysyła do klienta segment z ustawioną flagą ACK wskazującą, że zawiera on ważny numer potwierdzenia. Widząc ustawioną wartość flagi ACK, klient rozpoznaje ten segment jako potwierdzenie otrzymania od niego (klienta TCP) przez serwer segmentu z ustawionym bitem SYN.

Wartość pola potwierdzenia jest równa wartości ISN+1. Otrzymanie tego potwierdzenia ustanawia sesję od klienta do serwera. Flaga ACK jest używana do utrzymania równowagi sesji. Należy pamiętać, że wymiana danych między klientem i serwerem to w rzeczywistości dwie jednokierunkowe sesje: jedna od klienta do serwera, a druga od serwera do klienta. W drugim kroku uzgadnianie trójetapowego, serwer musi wysyłać odpowiedź do klienta. Aby rozpocząć tę sesję serwer używa flagi SYN w ten sam sposób, jak użył jej klient podczas nawiązywania z nim sesji. Ustawia on flagę SYN w nagłówku aby ustanowić sesję od serwera do klienta. Ustawiona wartość flagi SYN wskazuje, że w nagłówku znajduje się początkowa wartość numeru sekwencyjnego (wygenerowana przez serwer). Ta wartość będzie używana do śledzenia przepływu danych w kierunku od serwera do klienta.

Jak pokazano na rysunku wyjście z analizatora protokołów, pokazuje że ustawione są wartości flag kontrolnych ACK i SYN oraz wartości numeru sekwencyjnego i potwierdzenia.