Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Obserwacja mechanizmu uzgodnienia trójetapowego przy użyciu programu Wireshark