Ponieważ protokół UDP nie jest połączeniowy, sesje nie są nawiązywane przed rozpoczęciem transmisji między hostami, jak to ma miejsce w przypadku użycia protokołu TCP. O protokole UDP mówi się, że jest typu "transakcyjnego": jeżeli aplikacja chce przesłać dane, po prostu to robi.

Wiele aplikacji używających protokół UDP wysyła małe ilości danych, które mogą pomieścić się w jednym segmencie. Jednakowoż, niektóre aplikacje przesyłają większe ilości danych, które muszą zostać podzielone na wiele części. Jednostka danych protokołu UDP jest określana jako datagram, należy jednak zauważyć, że oba terminy - "segment" i "datagram" są często używane zamiennie, jako ogólne określenie jednostki danych protokołu warstwy transportowej.

Kiedy kilka datagramów jest wysyłanych do odbiorcy, mogą one być przesyłane różnymi ścieżkami i przybyć do odbiorcy w niewłaściwej kolejności. Protokół UDP nie znakuje segmentów przy użyciu numerów sekwencyjnych, tak jak robi to TCP. Dlatego protokół UDP nie ma możliwości uporządkowania odebranych datagramów według kolejności ich nadawania.

Z tego powodu, protokół UDP po prostu scala dane w kolejności ich otrzymania i przekazuje do aplikacji. Jeśli kolejność danych jest ważna dla aplikacji, musi ona sama zidentyfikować (lub zinterpretować) właściwą ich kolejność i sposób przetwarzania.