Tak jak w aplikacjach wykorzystujących protokół TCP, aplikacje serwerowe wykorzystujące protokół UDP mają przypisane tzw. dobrze znane lub zarejestrowane numery portów. Kiedy te aplikacje lub usługi są uruchomione na serwerze, akceptują nadchodzące dane adresowane do przyporządkowanych im portów. Kiedy protokół UDP otrzymuje datagram adresowany do jednego z tych portów, na jego podstawie przekazuje odebrane dane do odpowiedniej aplikacji.