Wiele aplikacji wymaga pewności dostarczenia oraz innych usług, oferowanych przez TCP. Są to aplikacje, które mogą tolerować pewne opóźnienia lub pewne straty w wydajności, wywoływane narzutami TCP.

To czyni protokół TCP najlepszym dla aplikacji, wymagających rzetelności i tolerujących dodatkowy narzut. TCP jest doskonałym przykładem w jaki sposób działają poszczególne warstwy modelu TCP/IP. Ponieważ warstwa transportowa jest odpowiedzialna za wszystkie operacje, związane z segmentacją, gwarancją dostarczenia, kontrolą przepływu i składaniem danych po stronie odbiorczej, odciąża aplikację, która nie musi się już tym zajmować. Wystarczy, że aplikacja po prostu wyśle strumień danych do warstwy transportowej, używając usług oferowanych przez TCP.

Jak przedstawiono na rysunku, do szczególnie ważnych aplikacji, wykorzystujących TCP należą: