Można wyróżnić trzy typy aplikacji, które idealnie nadają się, aby wykorzystać w nich UDP:

Wiele aplikacji multimedialnych, takich jak VoIP czy IPTV używa UDP. Aplikacje te tolerują pewne straty transmitowanych danych, które nie mają wielkiego wpływu na wynik końcowy. Mechanizm pewności dostarczenia, oferowany przez TCP wiąże się z opóźnieniami, które były by zauważalne podczas przesyłania obrazu lub dźwięku.

Innymi typami aplikacji, które pasują do UDP są te, które wykorzystują proste wymiany transakcyjne typu "żądanie - odpowiedź". Przykładem takiego zastosowania UDP jest wysłanie przez hosta żądania na które może nie otrzymać odpowiedzi. Do tego typu aplikacji należą:

Niektóre aplikacje mają wbudowane mechanizmy kontroli przepływu. Programy te nie potrzebują usług, oferowanych przez TCP i wykorzystują UDP, jako protokołu transportowego. TFTP jest przykładem takiego protokołu. Zawiera on własny mechanizm kontroli przepływu, detekcji błędów, potwierdzeń i usuwania błędów. Nie ma więc konieczności polegania na TCP.