Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Przechwytywanie danych pochodzących z FTP i TFTP programem Wireshark