"Głuchy telefon"

Uwaga: Jest niezmiernie ważne, aby studenci wykonali wszystkie, podstawowe ćwiczenia przeznaczone dla tego rozdziału. Najlepsze do tego celu byłyby grupy liczące 6 - 8 studentów.

Instruktor "na ucho" przekaże wiadomość do pierwszego studenta w grupie. Przykładowo może być to wiadomość: "Jutro oczekujemy zamieci, rozpocznie się rano, a przez to zajęcia zostaną przełożone, więc proszę przynieść odrobioną pracę domową".

Student przekazuje wiadomość koledze w grupie (również "na ucho"). Każda z grup (o ile jest ich więcej) postępuje tak, aż każda osoba w grupie usłyszy wiadomość.

Grając, należy stosować się do kilku zasad:

Ćwiczenie - "Głuchy telefon", instrukcja do gry