Prezentowana symulacja ma za zadanie szczegółowo przedstawić zasadę działania TCP i UDP. Udostępnia ona możliwość zaobserwowania funkcjonalności poszczególnych protokołów.

Kiedy dane są przesyłane przez sieć, są dzielone na mniejsze części, które są znakowane w sposób, pozwalający na ich ponowne złożenie. Każda z tych części ma przyporządkowaną konkretną nazwę (jednostka danych protokołu), związaną z określoną warstwą. Przedstawiona symulacja umożliwia obserwację poszczególnych protokołów i ich PDU. Poniżej przedstawiono kolejne kroki, które przeprowadzą użytkownika przez proces żądań, wysyłanych przez usługi, zainicjowane przez aplikacje na komputerze klienta.

Ćwiczenie wprowadza możliwość poznania funkcjonalności protokołów TCP i UDP, multipleksacji i funkcji numerowania portów, determinujących rodzaj aplikacji wysyłającej żądanie lub wysyłającej dane.

Symulacja Packet Tracer - Komunikacja z użyciem protokołów TCP i UDP

Symulacja Packet Tracer - Komunikacja z użyciem protokołów TCP i UDP - PKA