Adresacja odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu protokołów warstwy sieciowej, która polega na umożliwieniu komunikacji pomiędzy hostami (urządzeniami) bez względu na to czy znajdują się w tej samej czy w różnych sieciach. Oba protokoły IP, zarówno w wersji 4 jak i 6, zapewniają hierarchiczny sposób adresacji pakietów przenoszących dane.

Projektowanie, wdrażanie oraz zarządzanie efektywnym schematem adresacji IP zapewnia, że sieci mogą działać efektywnie i wydajnie.

Rozdział ten w szczegółowy sposób opisuje strukturę adresu IP, jego wykorzystanie do budowy oraz testowania sieci i podsieci IP.