Internet wszystkiego (IoE)

Jeśli natura, ruch, transport, sieci i badanie przestrzeni kosmicznej zależą od współdzielenia informacji cyfrowych to jak te informacje będą rozróżniane na drodze ich przesyłania od źródła do przeznaczenia.

W tym ćwiczeniu zaczniesz myśleć nie tylko o tym co będzie znajdować się w świecie Internetu wszystkiego, ale również jak to wszystko będzie zaadresowane w tej samej przestrzeni.

Ćwiczenie klasowe - Internet wszystkiego (IoE) - Instrukcje