Postępuj krok po kroku zgodnie z opisem pokazanym na rysunku, aby zobaczyć w jaki sposób adres IP jest konwertowany na postać binarną.

Rys. 1: Przekształć 192 na postać binarną.

Rys. 2: Przekształć 168 na wartość binarną.

Rys. 3: Przekształć 10 na wartość binarną.

Rys. 4: Przekształć 10 na wartość binarną.

Rys. 5: Połącz przeliczone oktety zaczynając od pierwszego.