Rozumienie zapisu binarnego jest ważne kiedy określamy czy dwa hosty znajdują się w tej samej podsieci. Pamiętaj, że adres IP jest adresem hierarchicznym składającym się z dwóch części identyfikujących: sieć i hosta. W celu oddzielenia części sieciowej adresu od części hosta konieczne jest zajrzenie nie do zapisu dziesiętnego, ale do zapisu binarnego. W 32 bitowym ciągu, część bitów przedstawia część sieciową, a część bitów część hosta adresu IP.

Bity w obrębie części sieciowej adresu muszą być identyczne dla wszystkich urządzeń znajdujących się w tej samej sieci. Bity znajdujące się w części hosta muszą być unikalne w celu identyfikacji hosta w tejże sieci. Bez względu na to, czy wartości dziesiętne dwóch adresów IPv4 są identyczne, jeśli hosty mają ten sam wzór bitów w części sieci adresu zapisanego w postaci ciągu 32 bitowej liczby binarnej, to hosty te znajdują się w tej samej sieci.

Ale skąd hosty wiedzą, która część 32 bitowego ciągu jest częścią sieci, a która częścią hosta? To jest właśnie zadanie maski podsieci.

Podczas konfiguracji adresu IP hosta podawana jest maska podsieci. Podobnie jak adres IP, maska podsieci jest liczbą binarną składająca się z 32 bitów. Maska podsieci wskazuje, która część adresu IP identyfikuje sieć, a która hosta.

Maska podsieci jest porównywana z adresem IP bit po bicie od lewej do prawej strony. Jedynki w masce podsieci reprezentują bity sieci, a zera reprezentują bity hosta. Jak pokazano na rys. 1, maska podsieci jest tworzona w ten sposób, że każdy bit w części sieciowej adresu ma wartość równą 1, a w części hosta każdy bit ma wartość 0. Zauważ, że maska podsieci nie zawiera wartości części sieciowej czy hosta adresu IPv4, ona mówi komputerowi, gdzie szukać tych części w danym adresie IPv4.

Podobnie jak adres IPv4 maska podsieci zapisywana jest w postaci dziesiętnej w celu łatwości jej użycia. Maska podsieci konfigurowana jest na urządzeniu w połączeniu z adresem IPv4 i jest wymagana aby host mógł określić do jakiej sieci należy. Rys. 2 pokazuje dopuszczalne wartości masek podsieci dla oktetów adresu IPv4.