Przedrostki (prefiksy) sieciowe

Długość prefiksu to inny sposób zapisu maski podsieci. Długość prefiksu to liczba bitów, których wartość w masce podsieci wynosi 1. Jest to zapisywane "notacją z ukośnikiem" i po "/" podawana jest liczba bitów o wartości 1. Na przykład, jeśli maska podsieci zapisana dziesiętnie to 255.255.255.0 oznacza to, że w zapisie binarnym 24 bity mają wartość 1, a więc długość prefiksu wynosi 24, a w zapisie /24. Prefiks oraz maska podsieci są równoznaczne i pozwalają na jednoznaczne określenie części sieciowej oraz części hosta w adresie IP.

Sieci nie zawsze posiadają prefiks o długości 24. W zależności od ilości hostów w sieci przypisany prefiks może mieć różną długość. Należy zwrócić uwagę, iż jego długość wpływa bezpośrednio na zakres adresów hostów oraz adres rozgłoszeniowy w danej sieci.

Rysunek przedstawia różnej długości prefiksy dla tego samego adresu 10.1.1.0. Rys. 1 przedstawia prefiksy od /24 do /26. Rys. 2 przedstawia prefiksy /27 i /28.

Zauważ, że dla tego samego adresu sieciowego w zależności od wyboru długości prefiksu, będziemy mieli różne adresy rozgłoszeniowe oraz zakresy adresów hostów. Na rysunkach możesz również zauważyć zmianę ilości hostów, które mogą być zaadresowane w sieci.