Aby się upewnić, że wszystkie hosty w sieci mają przypisane unikalne adresy mieszczące się w zakresie adresu sieci, ważnym jest określenie adresu pierwszego i ostatniego hosta. Hosty znajdujące się w sieci mogą mieć przypisane adresy z tego zakresu.

Adres pierwszego hosta

Jak pokazano na rys. 1 część hosta adresu pierwszego hosta w zapisie binarnym będzie zawierać same zera za wyjątkiem ostatniego (pierwszego od prawej) bitu, który ma wartość jeden. Ten adres jest zawsze większy o jeden od adresu sieci. W tym przykładzie w sieci 10.1.1.0/24 adres pierwszego hosta to 10.1.1.1. Przyjęło się w wielu schematach adresowania aby przypisywać adres pierwszego hosta routerowi lub bramie domyślnej.

Adres ostatniego hosta

Część hosta adresu ostatniego hosta w zapisie binarnym będzie zawierać same jedynki za wyjątkiem ostatniego (pierwszego od prawej) bitu, który ma wartość zero. Ten adres zawsze jest o jeden mniejszy od adresu rozgłoszeniowego. Jak pokazano na rys. 2 adres ostatniego hosta w sieci 10.1.1.0/24 to 10.1.1.254.