Kiedy adres IP przypisany jest do urządzenia, używa ono maski podsieci w celu określenia do jakiej sieci należy. Adres sieci to adres, który reprezentuje wszystkie urządzenia w tej sieci.

Wysyłając dane, urządzenie wykorzystuje tą informację w celu określenia czy pakiety będą wysyłane lokalnie, czy muszą być wysłane do bramy domyślnej celem przesłania dalej. Kiedy host wysyła pakiet porównuje część sieciową własnego adresu z częścią sieciową adresu hosta docelowego w oparciu o swoją własna maskę. Jeśli bity identyfikujące sieć są identyczne, to host wysyłający i odbierający są w tej samej sieci, a pakiet może być dostarczony bezpośrednio (lokalnie). Jeśli te bity nie są identyczne, host wysyłający kieruje pakiet do bramy domyślnej w celu przesłania go do innej sieci.

Operacja AND

Koniunkcja (iloczyn logiczny, AND) jest jednym z trzech podstawowych działań wykonywanych w logice. Pozostałe dwa działania to alternatywa (suma logiczna, OR) oraz zaprzeczenie (negacja logiczna, NOT). Chociaż wszystkie te operacje wykorzystywane są w sieciach komputerowych, jednakże to operacja AND używana jest w celu określenia adresu sieciowego. Zatem nasze rozważania ograniczymy tylko do koniunkcji (iloczynu logicznego, AND). W wyniku wykonania logicznej operacji AND na dwóch bitach otrzymamy następujące wyniki:

1 AND 1 = 1 (Rys. 1)

0 AND 1 = 0 (Rys. 2)

0 AND 0 = 0 (Rys. 3)

1 AND 0 = 0 (Rys. 4)

W celu określenia w jakiej sieci znajduje się host na jego adresie IPv4 i jego masce podsieci, bit po bicie, wykonywany jest iloczyn logiczny (koniunkcja, operacja AND). W rezultacie tego działania otrzymuje się adres sieci.