Dowolna wartość bitu z adresu w iloczynie logicznym z bitem maski podsieci o wartości 1 w rezultacie daje oryginalną wartość bitu z adresu. Tak więc, operacja AND 0 (z adresu IPv4) i 1 (z maski podsieci) daje w wyniku 0. Operacja AND 1 (z adresu IPv4) i 1 (z maski podsieci) daje w wyniku 1. Natomiast operacja AND dowolnej wartości z wartością 0 zawsze daje w wyniku 0. Ta właściwość operacji AND (koniunkcji) jest wykorzystana w masce podsieci do maskowania bitów hosta w adresie IPv4. Z każdym bitem adresu i odpowiadającym mu bitem w masce podsieci wykonywana jest koniunkcja (operacja AND).

Ponieważ w masce podsieci wszystkie bity odpowiadające bitom części hosta adresu IP mają wartość 0, zatem w wyniku tej operacji, tj. w uzyskanym adresie sieci, wszystkie te bity otrzymają wartość 0. Warto zauważyć, iż adres IPv4 posiadający same zera w polu hosta jest właśnie adresem sieci.

Podobnie wszystkie bity w masce podsieci wskazujące część sieciową adresu IP mają wartość 1. Kiedy z tymi jedynkami i odpowiadającymi im bitami z adresu IP wykonywana jest koniunkcja to otrzymane w wyniku bity są identyczne z oryginalnymi bitami z adresu IP.

Jak pokazano na rysunku bit o wartości 1 w masce podsieci daje w adresie sieci taką samą wartość jak bit w części sieciowej adresu IP hosta. Część identyfikująca hosta w adresie sieci będzie miała same 0.

Dla danego adresu IP i jego maski podsieci koniunkcja może być użyta do określenia do jakiej podsieci dany adres należy oraz jakie inne adresy do niej należą. Pamiętaj, że jeśli jakieś dwa adresy należą do tej samej sieci lub podsieci, będą traktowane jako adresy dla siebie lokalnie i że komunikują się między sobą bezpośrednio (tj. bez pośrednictwa urządzenia warstwy 3). Adresy, które nie należą do tej samej sieci lub podsieci, uznawane są jako zdalne względem siebie i aby się skomunikować muszą skorzystać z urządzenia warstwy 3 (np. router lub przełącznik warstwy 3).

Analizując sieć lub rozwiązując problemy związane z siecią często potrzebujemy określić czy dwa hosty należą do tej samej sieci lokalnej. Sytuację tą musimy rozważać z punktu widzenia urządzeń sieciowych. W wyniku błędnej konfiguracji host może wnioskować iż znajduje się w innej sieci niż w tej, w której miał się znaleźć. Może to powodować dziwne zachowanie hosta, które ciężko jest wytłumaczyć dopóki nie zrealizuje się operacji AND z adresem i maską podsieci hosta w taki sposób jak robi to dany host.