Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Przeliczanie adresów sieciowych za pomocą aplikacji Kalkulator systemu Windows