Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Konwersja adresu IPv4 na liczbę binarną