W sieci IPv4 hosty mogą komunikować się jednym z trzech sposobów:

Wymienione trzy typy komunikacji są używane w sieciach komputerowych do różnych celów. We wszystkich tych przypadkach adres IPv4 hosta wysyłającego dane umieszczany jest w nagłówku pakietu jako adres źródłowy.

Ruch typu pojedynczego (ang. unicast)

Komunikacja pojedyncza jest stosowana dla normalnej komunikacji hosta z hostem w obu rodzajach sieci klient/serwer jak i w sieciach węzłów równoważnych (ang. peer-to-peer). Pakiety wysyłane podczas takiego ruchu używają adresu hosta docelowego jako adresu docelowego i mogą być przesyłane w sieci rozległej.

Odtwórz animację, aby zobaczyć przykład pojedynczej transmisji (ang. unicast).

W sieci IPv4 adres przypisany do urządzenia końcowego nazywany jest adresem hosta. Dla komunikacji typu pojedynczego (ang. unicast) adresy przypisane do dwóch komunikujących się ze sobą urządzeń końcowych używane są jako adresy IPv4 źródłowy i docelowy. Podczas procesu enkapsulacji host źródłowy umieszcza w nagłówku pakietu swój adres IPv4 w pakiecie jako adres źródłowy oraz adres IPv4 hosta docelowego jako adres docelowy. Bez względu na to czy adres docelowy jest adresem konkretnego hosta (unicast), adresem rozgłoszeniowym (broadcast) czy adresem grupowym (multicast), adres źródłowy każdego pakietu jest zawsze adresem IPv4 hosta wysyłającego ten pakiet.

Uwaga: W tym kursie omawiając komunikację pomiędzy dwoma hostami zakładamy, iż jest to komunikacja typu pojedynczego (unicast), chyba że jest jednoznacznie podane iż jest inaczej.

Adresy IPv4 hostów są to adresy pojedyncze (unicast) i są one z zakresu od 0.0.0.0 do 223.255.255.255. Jednakże w tym zakresie wiele adresów zostało już zarezerwowanych dla specjalnych zastosowań. Te adresy o specjalnym przeznaczeniu zostaną omówione później w tym rozdziale.