Transmisja rozgłoszeniowa (ang. broadcast)

Transmisja rozgłoszeniowa jest używana do wysyłania pakietów do wszystkich hostów w sieci przy użyciu adresu rozgłoszeniowego tej sieci. W przypadku transmisji rozgłoszeniowej pakiet zawiera docelowy adres IP zawierający w zapisie binarnym w części hosta same jedynki. Oznacza to, że wszystkie hosty w sieci lokalnej (w domenie rozgłoszeniowej) otrzymają i przeanalizują ten pakiet. Wiele protokołów sieciowych, np. DHCP, używa rozgłoszeń. Kiedy host otrzymuje pakiet zaadresowany na adres rozgłoszeniowy, host przetwarza ten pakiet, tak jakby był zaadresowany na jego unikalny adres.

Przykładami użycia transmisji rozgłoszeniowej są:

Rozgłoszenie skierowane (ang. directed broadcast)

Rozgłoszenie skierowane wysyłane jest do wszystkich hostów w określonej sieci. Ten typ rozgłoszenia używany jest w celu wysłania informacji do wszystkich hostów, które znajdują się poza siecią lokalną. Na przykład, dla hosta spoza sieci 172.16.4.0/24 w celu komunikacji ze wszystkimi hostami znajdującymi się w tej sieci, adresem docelowym pakietu byłby adres 172.16.4.255. Chociaż routery standardowo nie przesyłają tego typu pakietów to jednak mogą być skonfigurowane w taki sposób, że będą to robić.

Rozgłoszenie ograniczone (ang. limited broadcast)

Rozgłoszenie ograniczone jest używane do komunikacji, która ograniczona jest do hostów w lokalnej sieci. W tych pakietach zawsze użyty będzie adres IPv4 255.255.255.255. Routery nie przekazują rozgłoszeń ograniczonych. Z tego powodu sieć IPv4 jest określana mianem domeny rozgłoszeniowej. Routery tworzą granicę dla domeny rozgłoszeniowej.

Jako przykład host w sieci 172.16.4.0/24 chciałby wysłać informację do wszystkich hostów znajdujących się w tej samej sieci, używając pakietu z adresem docelowym 255.255.255.255.

Odtwórz animację, aby zobaczyć przykład przebiegu transmisji rozgłoszenia ograniczonego.

Kiedy pakiet jest rozgłoszeniem, zużywa zasoby sieci i powoduje, że każdy otrzymujący go host musi go przetworzyć. Z tego powodu ruch rozgłoszeniowy należy ograniczać aby nie wpływał niekorzystnie na wydajność sieci i urządzeń do niej podłączonych. Ponieważ routery rozdzielają domeny rozgłoszeniowe to podział sieci z nadmiernym ruchem rozgłoszeniowym na mniejsze podsieci może poprawić wydajność sieci.