Transmisja grupowa (ang. multicast)

Transmisja grupowa jest zaprojektowana w celu oszczędzania pasma w sieciach IPv4. Zmniejsza ona ruch poprzez pozwolenie hostowi źródłowemu na wysłanie jednego pakietu do wybranej grupy hostów, które znajdują się w tej grupie (multicastowej). W przypadku komunikacji typu pojedynczego (unicast) dotarcie z informacją do wszystkich wybranych hostów wymagałoby od hosta źródłowego wysłania oddzielnych pakietów zaadresowanych do każdego z nich. W przypadku transmisji grupowej nadawca może wysłać pojedynczy pakiet, który trafi do tysięcy hostów docelowych. Urządzenia pośredniczące odpowiedzialne są za to aby ruch grupowy w sposób wydajny trafił tylko do tych urządzeń, do których powinien.

Przykłady transmisji grupowej to:

Adresy grupowe

Adresacja IPv4 posiada blok adresów zarezerwowanych dla adresów grupowych (mulitcast). Ten zakres to od 224.0.0.0 do 239.255.255.255. Zakres adresów transmisji grupowej podzielony jest na kilka różnych typów adresów: zarezerwowane adresy lokalnej grupy multicastowej (ang. reserved link local) i adresy o zasięgu globalnym (ang. globally scoped addresses) Dodatkowym typem adresów grupowych jest zakres adresów administracyjnych (ang. administratively scoped addresses), nazywany również ograniczonym zakresem adresów (ang. limited scope addresses).

Adresy transmisji grupowej IPv4 z zakresu od 224.0.0.0 do 224.0.0.255 są to adresy zarezerwowane typu link local (adresy lokalnej grupy multicastowej). Te adresy używane są do transmisji grupowej w sieciach lokalnych. Router podłączony do sieci lokalnej rozpoznaje te adresy jako adresy typu link local (lokalnej grupy multicastowej) i nigdy nie przesyła ich dalej. Typowym wykorzystaniem zarezerwowanych adresów typu lokalnej grupy multicastowej (link local) jest wymiana tablic routingu przez protokoły routingu.

Adresy o zasięgu globalnym mają wartości z zakresu od 224.0.1.0 do 239.255.255.255. Mogą być one wykorzystane do wysyłania danych grupowych w sieci Internet. Na przykład adres 224.0.1.1 jest zarezerwowany dla protokołu NTP (ang. Network Time Protocol), który służy urządzeniom sieciowym do synchronizacji czasu.

Klienci grupowi

Host otrzymujący określony ruch grupowy nazywany jest klientem grupowym (multicastowym). Klienci grupowi mają uruchomione programy (usługi), które zapisują ich do określonej grupy transmisji grupowej (ang. multicast group).

Każda grupa transmisji grupowej (ang. multicast group) jest reprezentowana przez pojedynczy docelowy adres grupowy IPv4. Kiedy host IPv4 zapisuje się do grupy transmisji grupowej to przetwarza on zarówno pakiety adresowane do tej grupy jak i pakiety skierowane na jego unikalny adres IPv4.

Animacja przedstawia akceptację pakietów grupowych przez klientów.