Usługi dostawców Internetu

Aby uzyskać dostęp do usług internetowych, musimy podłączyć naszą sieć komputerową do Internetu korzystając z wybranego dostawcy usług internetowych (ISP).

Dostawca usług internetowych ma wiele swoich własnych sieci w celu zarządzania dostępem do Internetu i zapewnienia odpowiednich usług. Między innymi ISP standardowo zapewnia swoim klientom usługi DNS, poczty elektronicznej oraz serwery stron internetowych. W zależności od wymagań oraz dostępności usług, klienci wybierają dostawcę z odpowiedniej klasy ISP.

Klasy dostawców usług internetowych

Dostawcy usług internetowych są określeni poprzez hierarchię opartą na sposobie ich połączenia z siecią szkieletową Internetu (ang. the Internet backbone). Jak pokazano na rysunku każdy ISP klasy niższej uzyskuje połączenie z Internetem poprzez ISP klasy wyższej.

Klasa 1

Jak pokazuje rys. 1 na szczycie hierarchii znajduje się ISP klasy 1. Są nimi duże krajowe lub międzynarodowe organizacje, które bezpośrednio połączone są do sieci szkieletowej Internetu. Klientami dostawców tej klasy są duże firmy, organizacje lub mniejsi dostawcy usług internetowych niższej klasy. Ponieważ dostawcy klasy 1 znajdują się na samym szczycie hierarchii, realizują oni połączenia oraz usługi o wysokiej niezawodności. W celu zapewnienia tej niezawodności dysponują wieloma połączeniami z siecią szkieletową Internetu.

Podstawowymi zaletami dla klientów korzystających z usług dostawców klasy 1 są niezawodność oraz szybkość. Ponieważ klienci ci są podłączeni do Internetu tylko za pomocą jednego pośrednika, to istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia awarii lub zablokowania ruchu nadmierną ilością pakietów. Jednakże ujemną stroną korzystania z ich usług są wysokie koszty.

Klasa 2

Jak pokazano na rys. 2 ISP klasy 2 uzyskuje połączenie do Internetu za pośrednictwem ISP klasy 1. Dostawcy klasy 2 zazwyczaj są nastawieni na klientów biznesowych. Dostawcy klasy 2 najczęściej oferują więcej usług niż usługodawcy z pozostałych dwóch klas. Do usług świadczonych przez siebie starają się dodać DNS, pocztę elektroniczną i serwery stron internetowych. Dodatkowo oferowane mogą być usługi związane z tworzeniem oraz zarządzaniem witrynami internetowymi, handlem elektronicznym oraz telefonią internetową VoIP.

Podstawową wadą tych dostawców, w porównaniu z klasą 1 jest wolniejszy dostęp do Internetu. Ze względu na to, że ISP klasy 2 ma o jeden poziom połączenia do szkieletu Internetu więcej niż ISP klasy 1, oferuje niższą niezawodność.

Klasa 3

Jak pokazano na rys. 3 ISP klasy 3 uzyskuje połączenie do Internetu za pośrednictwem ISP klasy 2. W swoich działaniach są oni nastawieni na biznes i odbiorcę indywidualnego związanego z lokalnym rynkiem w określonej lokalizacji. Typowi klienci tej klasy ISP nie mają tak wielkich wymagań dotyczących usług jak klienci dostawców klasy 2. Ich podstawowe potrzeby często ograniczają się do uzyskania dostępu do Internetu oraz rozwiązywania związanych z tym problemów.

Klienci ci często posiadają ograniczoną wiedzę na temat sieci komputerowych lub wręcz nie posiadają jej wcale. Dostawcy usług internetowych klasy 3 często łączą dostęp do Internetu z innymi usługami świadczonymi swoim klientom. Podczas gdy zapewniają oni mniejsze pasmo oraz mniejszą niezawodność połączenia z Internetem niż ISP klasy 1 oraz 2, to korzystanie z ich usług jest dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz użytkowników domowych.