Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Rozpoznawanie adresów IPv4