Protokół IPv6 został zaprojektowany jako następca protokołu IPv4. IPv6 ma większą 128 bitową przestrzeń adresową, zapewniającą 340 sekstylionów adresów. (To znaczy liczba 340 z 36 zerami). Jednakże IPv6 to więcej niż po prostu zwiększenie ilości adresów. Kiedy IETF przystępowała do projektowania następcy IPv4, wykorzystała możliwość usunięcia ograniczeń IPv4 i uwzględnienia dodatkowych ulepszeń. Jednym z przykładów jest protokół ICMP w wersji 6, który zawiera w swojej funkcjonalności mechanizm odwzorowania nazw i autokonfigurację adresu czego nie znajdziemy w ICMP w wersji 4. ICMPv4 oraz ICMPv6 będą omawiana później w tym rozdziale.

Potrzeba IPv6

Wyczerpywanie adresów IPv4 było głównym czynnikiem opracowania IPv6. Jak tylko Afryka, Azja i inne regiony świata zwiększą potrzebę podłączania do Internetu, nie będzie odpowiedniej ilości adresów IPv4 aby sprostać temu wzrostowi ilości hostów. W poniedziałek 31 stycznia 2011 IANA przydzieliła regionalnym organizacjom zarządzającym adresami IP (RIR) ostanie dwa bloki adresowe IPv4 z prefiksem 8. Różne prognozy pokazują, że wszystkie 5 organizacji RIR nie będą już miały adresów do przydzielana w latach między 2015 a 2020. W tym czasie pozostałe do przydzielenia adresy będą przekazane do dostawców Internetu (ISP).

IPv4 ma teoretycznie 4,3 miliarda adresów. Dokument RFC 1918 o prywatnej adresacji w połączeniu z NAT (ang. Network Address Translation) odegrał znaczącą rolę w spowolnieniu wyczerpywania się przestrzeni adresowej IPv4. NAT ma swoje ograniczenia bardzo ogranicza komunikację typu peer-to-peer.

Internet rzeczy

Internet dzisiaj znacząco różni się od tego z minionych dziesięcioleci. Internet dzisiaj to coś więcej niż poczta, strony internetowe i przesyłanie plików pomiędzy komputerami. Rozwijający się Internet przekształca się w Internet rzeczy. Już nie jedynymi urządzeniami podłączonymi do Internetu będą komputery, tablety czy smartfony. Wyposażone w czujniki, z możliwością podłączenia do Internetu, urządzenia jutra będą stanowiły większość począwszy od samochodów i urządzeń biomedycznych po urządzenia gospodarstw domowych i naturalnych ekosystemów. Wyobraź sobie spotkanie z klientem, które jest automatycznie ustalone w twojej aplikacji kalendarzowej, z terminem rozpoczęcia się na 1 godzinę przed standardowym rozpoczęciem przez ciebie pracy. To byłby poważny problem, szczególnie wtedy kiedy nie sprawdziłbyś tego i nie dostosował odpowiednio sygnału alarmu. A teraz wyobraź sobie, że twoja aplikacja kalendarza przekazuje tę informację bezpośrednio do twojego zegarka i samochodu. Twój samochód automatycznie rozgrzewa się aby rozpuścić lód z przedniej szyby zanim wsiądziesz do samochodu, który pokieruje cię na miejsce spotkania.

Wraz z rosnącą populacją internetową, ograniczoną przestrzenią adresową IPv4, problemami z NAT i Internetem rzeczy, nadszedł czas rozpoczęcia przejścia na IPv6.