Nie ma określonej daty przejścia na IPv6. Dla dającej się przewidzieć przyszłości oba adresy IPv4 i IPv6 będą współistnieć. Przewiduje się, że przejście zajmie wiele lat. IETF stworzyło wiele różnych protokołów i narzędzi aby pomóc administratorom zmigrować ich sieci do adresacji IPv6. Techniki migracji mogą być podzielone na trzy kategorie: