Adres IPv6 ma długość 128 bitów zapisanych w postaci łańcucha wartości szesnastkowych. Każde 4 bity reprezentowane są przez jedną liczbę szesnastkową, co daje w sumie 32 cyfry szesnastkowe. Wielkość liter w zapisie adresu IPv6 nie jest istotna czyli adres może zawierać wszystkie litery małe lub wszystkie litery wielkie lub ich mieszankę (małe i wielkie jednocześnie).

Zapis preferowany

Jak pokazano na rys. 1 preferowanym formatem zapisu adresu IPv6 jest x:x:x:x:x:x:x:x, gdzie każdy z "x" reprezentuje cztery cyfry szesnastkowe. Kiedy odwołujemy się do zapisu binarnego adresu IPv4 i 8 bitów używamy terminu oktet. W adresie IPv6 nieoficjalnym terminem jest ang. hextet używany na określenie grupy czterech liczb szesnastkowych (czyli 16 bitów w zapisie binarnym). Każdy "x" w powyższym zapisie to pojedynczy hextet, czyli 16 bitów lub cztery cyfry szesnastkowe.

Preferowany format zapisu adresu IPv6 oznacza, że jest on zapisywany w postaci 32 cyfr szesnastkowych. To w cale nie oznacza, że jest to najlepszy sposób zapisu adresu IPv6. Na kolejnych kilku stronach poznamy dwie zasady pozwalające na zmniejszenie ilości cyfr potrzebnych do zapisu adresu IPv6.

Rys. 2 przedstawia przykłady adresów IPv6 zapisanych w preferowany sposób.