Pierwszą regułą pomagającą uprościć zapis adresu IPv6 jest to, że wszystkie zera wiodące w każdej grupie (pomiędzy dwukropkami) czyli w hextecie można pominąć. Na przykład:

Reguła może być stosowana tylko do zer wiodących, w przeciwnym razie adres stałby się niejednoznaczny. Na przykład hextet "ABC" mógłby oznaczać albo 0ABC albo ABC0.

Rysunki od 1 do 8 prezentują kilka przykładów jak pomijanie wiodących zer może być użyte do zmniejszania długości zapisu adresu IPv6. Dla każdego przykładu prezentowany jest zapis preferowany. Zauważ jak pomijanie wiodących zer w wielu przykładach skutkuje krótszym zapisem adresu.