Druga reguła pozwalająca na skrócenie zapisu adresu IPv6 jest taka, że podwójny dwukropek może zastąpić jeden raz dowolną ilość hextetów składających się z samych zer.

Podwójny dwukropek (::) może być użyty tylko jeden raz w danym adresie, w przeciwnym przypadku adres byłby niejednoznaczny. Kiedy reguła ta użyta jest z jednoczesnym zastosowaniem techniki pomijania wiodących zer zapis adresu IPv6 może być znacząco skrócony. Taki zapis znany jest pod nazwą format skompresowany.

Niepoprawne adresy:

Możliwe rozwinięcia tego wieloznacznego adresu skompresowanego to:

Rysunki od 1 do 7 przedstawiają kilka przykładów jak używanie podwójnego dwukropka (::) i pomijanie zer wiodących może skrócić zapis adresu IPv6.