Wyróżniamy trzy rodzaje adresów IPv6:

W przeciwieństwie do IPv4 w adresacji IPv6 nie ma adresu rozgłoszeniowego (ang. broadcast). Jednakże, adres typu multicast "wszystkie węzły" (ang. all-nodes multicast), ma w zasadzie ma podobny charakter.