Proszę przypomnieć sobie, że prefiks czy sieciowa część adresu IPv4 może być zapisana w postaci kropkowo-dziesiętnej lub długości prefiksu (zapis z ukośnikiem). Na przykład, adres IP 192.168.1.10 z kropkowo-dziesiętną maską 255.255.255.0 jest odpowiednikiem zapisu 192.168.1.10/24.

Długość prefiksu IPv6 reprezentuję część adresu IPv6 zwaną również prefiksem. IPv6 nie używa zapisu kropkowo-dziesiętnego maski. Długość prefiksu stosowana jest do wskazania części sieciowej adresu IPv6 w zapisie postaci adres IPv6/długość prefiksu.

Długość prefiksu może przyjmować wartości od 0 do 128. Typowa długość prefiksu dla sieci LAN i wielu innych typów sieci to /64. To oznacza, że prefiks lub część sieciowa adresu ma długość 64 bitów, zostawiając pozostałe 64 bity adresu dla identyfikatora interfejsu (część hosta).