Adresy globalne IPv6 typu unicast są unikalne w skali całego Internetu i są to adresy routowalne w Internecie. Adresy tego typu to odpowiedniki adresów globalnych IPv4. Organizacja Internet Committee for Assigned Names and Numbers (ICANN), operator działający z ramienia Internet Assigned Numbers Authority (IANA), przydziela bloki adresów IPv6 pięciu rejestratorom regionalnym (RIRs). Obecnie przekazano tylko jeden zakres adresów globalnych typu unicast z pierwszymi bitami równymi 001 lub w zapisie szesnastkowym 2000::/3. To tylko 1/8 całej przestrzeni adresowej IPv6 z wyłączeniem kilku bardzo małych fragmentów dla innego typu komunikacji pojedynczej i grupowej.

Uwaga: Prefiks 2001:0DB8::/32 został zarezerwowany dla celów dokumentacji, włączając w to przykłady.

Rys. 1 pokazuje strukturę globalnego adresu typu unicast.

Globalny adres typu unicast składa się z trzech części:

Globalny Prefiks

Globalny prefiks lub adres sieci, część adresu przydzielana przez dostawcę usług, np. ISP, klientowi albo lokalizacji. Obecnie regionalni rejestratorzy (RIR) przydzielają swoim klientom prefiksy o długości /48. To dotyczy zarówno dużych przedsiębiorstw jak i małych domostw. To wystarczająca przestrzeń adresowa dla większości klientów.

Rys. 2 pokazuje budowę globalnego adresu unicast z globalnym prefiksem /48. Prefiksy /48 są najpowszechniej używanymi prefiksami globalnymi i będą najczęściej używane w przykładach tego kursu.

Na przykład adres IPv6 postaci 2001:0DB8:ACAD::/48 ma prefiks wskazujący, że pierwsze 48 bitów (3 hextety) (2001:0DB8:ACAD) stanowią prefiks lub inaczej mówiąc część sieciową adresu. Podwójne dwukropki przed zapisem /48 oznaczają, że wszystkie pozostałe bity są równe 0.

Identyfikatora podsieci

Identyfikator podsieci używany jest przez klienta do rozróżnienia podsieci w swojej strukturze.

Identyfikator interfejsu

Identyfikator interfejsu IPv6 to odpowiednik części identyfikującej hosta w adresie IPv4. Używa się terminu identyfikator interfejsu ponieważ pojedynczy host może mieć wiele interfejsów i na każdym z nich jeden lub więcej adresów IPv6.

Uwaga: W odróżnieniu od IPv4 w adresie IPv6 można identyfikatorowi interfejsu przypisać same 0. Jednak adres posiadający identyfikator interfejsu składający się z samych zer jest zarezerwowany dla adresu anycast routera i powinien być konfigurowany tylko na routerach.

Najłatwiejszy sposób odczytania większości adresów IPv6 to policzenie liczby hextetów. Jak pokazano na rys. 3, przy prefiksie /64 globalnego adresu unicast pierwsze cztery hextety stanowią część adresu identyfikującą sieć, w którym czwarty hextet jest identyfikatorem podsieci. Pozostałe cztery hextety to identyfikator interfejsu.