Konfiguracja routera

Większość komend konfiguracyjnych i weryfikujących w Cisco IOS dla IPv6 są podobne do ich odpowiedników dla IPv4. W wielu przypadkach jedyną różnicą jest użycie ipv6 w miejsce ip w tych komendach.

Polecenie w trybie konfiguracji interfejsu do skonfigurowania globalnego adresu unicast IPv6 ma postać ipv6 address ipv6-address/prefix-length.

Należy zwróć uwagę, że nie ma spacji pomiędzy ipv6-address a prefix-length.

Przykład konfiguracji będzie używał topologii z rys. 1 i zawartej tam adresacji:

Jak pokazano na rys. 2, komendy potrzebne do skonfigurowania globalnego adresu unicast na interfejsie GigabitEthernet 0/0 routera R1 to:

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

Router(config-if)#no shutdown

Konfiguracja hosta

Ręczna konfiguracja adresu IPv6 na hoście jest podobna do konfiguracji adresu IPv4.

Jak pokazano na rys. 3, adresem bramy domyślnej dla PC1 jest 2001:DB8:ACAD:1::1 czyli globalny adres unicast interfejsu GigabitEthernet routera R1, który znajduje się w tej samej podsieci co host.

Użyj weryfikatora poprawności składni z rys. 4 w celu skonfigurowania globalnego adresu unicast.

Podobnie jak z IPv4, konfiguracja statyczna adresów na klientach nie jest techniką skalowalną w dużych środowiskach. Z tego powodu większość administratorów sieci w sieciach IPv6 włączają funkcję dynamicznego konfigurowania adresów.

Istnieją dwa sposoby automatycznego otrzymania globalnego adresu unicast IPv6.