Bezstanowa auto-konfiguracja adresu

Bezstanowa auto-konfiguracja adresu (ang. SLAAC - Stateless Address Autoconfiguration) jest metodą, która pozwala urządzeniu uzyskać prefiks, długość prefiksu i adres bramy domyślnej od routera z uruchomionym IPv6 bez konieczności stosowania serwera DHCPv6. Stosując SLAAC w celu uzyskania koniecznych informacji konfiguracyjnych urządzenia polegają tylko i wyłącznie na komunikacie ogłoszeniowym ICMPv6 routera (RA - ang. Router Advertisement).

Routery ze skonfigurowanym IPv6 wysyłają cyklicznie komunikaty ogłoszeniowe ICMPv6 (RA) do wszystkich urządzeń w sieci z uruchomionym protokołem IPv6. Domyślnie, routery Cisco wysyłają komunikaty RA co 200 sekund na adres IPv6 komunikacji grupowej "wszystkie węzły". Urządzenie z uruchomionym IPv6 w sieci nie musi oczekiwać na okresowy komunikat RA. Może ono wysłać wiadomość wywołania routera (RS - ang. Router Solicitation) używając adresu IPv6 komunikacji grupowej "wszystkie routery". Kiedy router IPv6 otrzymuje wiadomość RS natychmiast odpowie ogłoszeniem routera (RA).

Pomimo, że skonfigurujemy interfejs routera Cisco adresem IPv6 to nie oznacza to, że jest on routerem IPv6. Routerem IPv6 jest router, który:

Routing IPv6 nie jest uruchomiony domyślnie. Aby router był routerem IPv6 należy wydać komendę ipv6 unicast-routing w trybie konfiguracji globalnej.

Uwaga: Routery Cisco domyślnie są routerami IPv4.

Komunikat RA ICMPv6 zawiera prefiks, długość prefiksu i inne informacje przeznaczone dla urządzenia IPv6. Komunikat RA informuje również urządzenie IPv6 o tym jak pozyskać dane konfiguracyjne. Jak pokazano na rys. 3 komunikat RA może zawierać jedną z trzech opcji:

Routery wysyłają komunikaty ICMPv6 RA używając adresu link-local jako adresu źródłowego. Urządzenia stosujące SLAAC jako adresu bramy domyślnej używają adresu link-local routera.