Statyczny adres link-local

Konfigurując statyczny adres link-local mamy możliwość stworzenia adresu rozpoznawalnego i łatwego do zapamiętania.

Adresy link-local mogą być skonfigurowane ręcznie używając tych samych komend jak do konfiguracji globalnego adresu unicast, ale z dodatkowym parametrem.

Router(config-if)#ipv6 address link-local-address link-local

Rys. 1 pokazuje, że adres link-local ma prefiks z zakresu od FE80 do FEBF. Kiedy adres zaczyna się hekstetem z tego zakresu parametr lin-local musi być dopisany w poleceniu za adresem.

Rys. 2 pokazuje konfigurację adresu link-local przy użyciu komendy na interfejsie ipv6 address . Użyty został adres link-local FE80::1 w celu łatewgo rozpoznania jego przynależności do routera R1. Ten sam adres link-local IPv6 został skonfigurowany na wszystkich interfejsach routera R1. FE80::1 może być skonfigurowany na każdym połączeniu ponieważ musi być on unikalny tylko na danym łączu.

Podobnie do routera R1, router R2 byłby skonfigurowany adresem FE80::2 jako adresem IPv6 link-local na wszystkich jego interfejsach.