Adresy komunikacji grupowej (ang. multicast) IPv6 mają podobne znaczenie jak adresy grupowe dla IPv4. Przypomnij sobie, że adres komunikacji grupowej używany jest do wysłania pojedynczego pakietu do jednego lub więcej urządzeń (do grupy multicastowej). Adres komunikacji grupowej IPv6 ma prefiks FF00::/8.

Uwaga: Adres komunikacji grupowej (ang. multicast) może być tylko adresem docelowym, nigdy adresem źródłowym.

Są dwa rodzaje adresów komunikacji grupowej IPv6:

Przypisany adres komunikacji grupowej

Przypisane adresy komunikacji grupowej to zarezerwowane adresy dla predefiniowanych grup urządzeń. Są to pojedyncze adresy umożliwiające wysłanie pakietu do grupy urządzeń z uruchomionym jakimś protokołem lub działającą usługą. Używane są w kontekście określonych protokołów jak np. DHCPv6.

Dwie podstawowe grupy multicastowe IPv6 to:

Urządzenie IPv6 wysyła pakiet ICMPv6 RS na adres multicastowy wszystkie routery. Komunikat RS to żądanie wysłania komunikatu RA przez routery IPv6 aby pomóc urządzeniu w konfiguracji adresu.