Adres multicastowy solicited-node jest podobny do adresu multicastowego wszystkie węzły. Przypomnij sobie, że adres mulicastowy wszystkie węzły ma zasadniczo takie samo zadanie jak rozgłoszenie (ang. broadcast) IPv4. Wszystkie urządzenia znajdujące się w sieci muszą przetworzyć ruch wysłany na adres wszystkie węzły. Aby zredukować liczbę urządzeń, które będą musiały przetworzyć ruch, użyj adresu multicastowego solicited node.

Adres multicastowy solicited node to adres, w którym ostatnie dwadzieścia cztery bity są zgodne z tymi samymi bitami w globalnym adresie unicast interfejsu. Jedynymi urządzeniami, które muszą przetworzyć te pakiety to są urządzenia posiadające taką samą wartość 24 najmniej znaczących bitów ze skrajnej prawej części identyfikatora interfejsu.

Adres multicastowy IPv6 solicited node jest automatycznie tworzony kiedy skonfigurowany jest adres globalny unicast lub link-local. Adres multicastowy IPv6 solicited node jest tworzony jako kombinacja specjalnego prefiksu FF02:0:0:0:0:FF00::/104 z 24 skrajnymi prawymi bitami adresu unicast.

Adres mulicastowy solicited node składa się z dwóch części:

Jest możliwym, że wiele urządzeń będzie miało ten sam adres multicastowy solicited node. Jakkolwiek rzadko, ale może się zdarzyć kiedy urządzenia będą miały identyczne skrajne prawe bity swoich identyfikatorów interfejsów. To nie stanowi żadnego problemu ponieważ urządzenie będzie przetwarzać enkapsulowaną wiadomość, która zwierać będzie cały adres urządzenia.