W tym ćwiczeniu, będziesz trenował konfigurację adresów IPv6 na routerze, serwerach i innych hostach. Przećwiczysz również weryfikację zaimplementowanej adresacji IPv6.

Packet Tracer - Instrukcje dotyczące konfiguracji adresacji IPv6

Packet Tracer - Konfiguracja adresacji IPv6 - PKA