Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Konfiguracja adresów IPv6 urządzeń sieciowych