Komunikaty i sygnalizacja błędów w ICMPv6 są podobne do wiadomości kontrolnych i sygnalizacji błędów zaimplementowanej w ICMPv4. Jednak ICMPv6 ma nowe cechy i poprawioną funkcjonalność w porównaniu z ICMPv4.

ICMPv6 zawiera cztery nowe protokoły wchodzące w skład protokołu ND (ang. Neighbor Discovery Protocol):

Komunikaty wywołania routera i rozgłaszania routera

Urządzenia z uruchomionym IPv6 mogą być podzielone na dwie kategorie: routerów i hostów. Komunikaty wywołania routera i rozgłaszania routera są przesyłane pomiędzy hostami i routerami.