Protokół ICMPv6 NDP wykrywania sąsiada (ang. Neighbor Discovery Protocol ) używa dwóch dodatkowych typów komunikatów: wywołanie sąsiada (NS od ang. Neighbor Solicitation) i rozgłoszenia sąsiada (NA od ang. Neighbor Advertisement).

Komunikaty NS i NA są wykorzystywane do:

Odwzorowanie adresów

Odwzorowanie adresów używane jest w przypadku gdy urządzenie w sieci LAN zna adres unicast IPv6 urządzenia docelowego, ale nie zna jego adresu MAC. W celu określenia adresu MAC hosta docelowego urządzenie wyśle komunikat NS na adres solicited node. Komunikat będzie zawierał znany docelowy adres IPv6. Urządzenie, które posiada docelowy adres IPv6 odpowie komunikatem NA zwierającym jego adres MAC.

Wykrywanie konfliktów adresów

Kiedy urządzenie ma przydzielany adres globalny lub adres link-local komunikacji jednostkowej zalecanym jest wykonanie DAD (ang. Duplicate Address Detection) z tym adresem w celu upewnienia się jego unikalności w sieci. Aby to sprawdzić urządzenie wyśle komunikat NS z zaoferowanym adresem IPv6 jako adresem docelowym pakietu IPv6. Jeśli inne urządzenie znajdujące się w sieci ma ten adres odpowie komunikatem NA. Ten komunikat NA poinformuje urządzenie, że dany adres jest już w użyciu. Jeśli w określonym czasie brak jest odpowiedzi NA zaoferowany adres jest unikalny i można go użyć.

Uwaga: Funkcja DAD nie jest wymagana, ale RFC 4861 zaleca stosowanie DAD dla adresów unicast.