Ping to narzędzie, które używa żądania ICMP echo (ang. echo request) i odpowiedzi na to żądanie (ang. echo reply) do testowania połączenia pomiędzy hostami. Komenda ping działa na hostach z IPv4 oraz IPv6.

Aby przetestować połączenie do innego hosta w sieci, żądanie echa jest wysyłane na jego adres używając komendy ping . Jeśli host z podanym adresem otrzyma żądanie echa (ang. echo request) odsyła odpowiedź na żądanie echa (ang. echo reply). Jak tylko otrzymane zostaną odpowiedzi na żądanie echa, uzyskiwana jest informacja o czasie od wysłania żądania do otrzymania odpowiedzi. To może być miarą wydajności sieci.

Komenda ping zwraca wartość maksymalnego czasu (ang. timeout) czekania na odpowiedź. Jeśli odpowiedź nie jest otrzymana w tym określonym czasie, komenda ping zwraca informacje o tym, że nie otrzymano odpowiedzi. To zwykle wskazuje, że gdzieś jest problem, ale również może wskazywać na włączenie funkcji bezpieczeństwa w sieci blokującej wiadomości ping.

Po wysłaniu wszystkich żądań, komenda ping dostarcza podsumowania, które informuje urządzenie o stopniu poprawności komunikacji i średnim czasie otrzymania odpowiedzi od hosta przeznaczenia.

Test ping pętli zwrotnej

Istnieją pewne specjalne przypadki użycia komendy ping. Jednym z przypadków jest sprawdzanie konfiguracji lokalnej IPv4 lub IPv6. W celu wykonania tego testu wykonujemu komendę ping z adresem pętli zwrotnej 127.0.0.1 dla IPv4 (::1 dla IPv6). Testowanie adresu pętli zwrotnej IPv4 pokazane jest na rysunku.

Odpowiedź z 127.0.0.1 dla IPv4 lub ::1 dla IPv6 wskazuje, że protokół IP jest zainstalowany poprawnie. Ta odpowiedź pochodzi od warstwy sieci. Nie świadczy ona o poprawnej konfiguracji hosta dotyczącej adresu, maski oraz bramy. Zauważmy, iż nie informuje ona również o stanie niższych warstw w stosie. Zatem komenda ta pozwala na proste zweryfikowanie poprawności działania protokołu IP w warstwie sieciowej. W przypadku, gdy otrzymamy informację o błędzie, będzie to oznaczać, że stos protokołów TCP/IP nie działa w sposób poprawny na naszym hoście.